โปร  “สงกรานต์ฟีเวอร์!” 

Posted on Categories Promotion

Reload-golden-slot.com

โปร   “สงกรานต์ฟีเวอร์!” 

(ยกเว้น Ruby888) สาดน้ำซึมน้ำมันฟรี 200 บาทสูงสุด  2,000บาท!

เงื่อนไขกิจกรรม

  1. วันที่ 12-16 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์บันเทิง – อินเทอร์เน็ทวันอังคารที่ 12-16 เมษายน พ.ศ. 2561
  2. ยอดฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรับโบนัส 200 บาทและหากลูกค้าต้องการยอดยกมาอีก 2-10 เท่าจากยอด 1,000 บาทจะได้รับเงินฝาก 2,000 บาทตามตารางตัวอย่าง
ฝาก โบนัส รวม
1,000 200 1,200
2,000 400 2,400
5,000 1,000 6,000
8,000 1,600 9,600
10,000 2,000 12,000

 

  1. ยอดรวมโบนัส 5 เท่า
  2. สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการที่ผู้คนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมของสตรีที่เป็นโรคเอดส์ ชุด
  3. โบนัสใน 30 วัน (หากต้องการเกิน 30 วันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเงินฝากที่เหลืออยู่เท่านั้น)
  4. บริษัท ของสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจหรือพิจารณาโบนัสดังกล่าวไว้ แต่เพียงผู้เดียว