Goldenslot
callcenter
Line ID
Callcenter

Goldenslot การแทงศูนย์เหมาะสมหรือไม่? ในการเล่น รูเล็ตออนไลน์

Gclub  รูเล็ตออนไลน์

 

Gclub

 

Gclub การแทงศูนย์เหมาะสมหรือไม่? ในการเล่น รูเล็ตออนไลน์

อย่างที่ทราบกันดีว่าวิธีการเล่น รูเล็ต (Roulette) นั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การเล่นแบบเต็งเลข เต็งโซน เต็งคู่-คี่ รวมถึงเต็งสูง-ต่ำ ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบใดก็ตามเลขศูนย์มักจะไม่อยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ให้เราเลือกแทง

(ยกเว้นการเล่นแบบเต็งเลข) เหตุผลที่ไม่มีเลขศูนย์อยู่ในกลุ่มตัวเลขที่เลือกแทงได้ เพราะไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกแทงแบบใด หากผลออกมาเป็นเลขศูนย์ผู้เล่นต้องแพ้เดิมพัน และเสียเงินให้กับเจ้ามือ ดังที่หลายๆ คนได้กล่าวไว้ว่า การแทง  รูเล็ตออนไลน์ นั้น หากผลเดิมพันเป็นศูนย์เมื่อไหร่ เจ้ามือกินเรียบทุกที

 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเราคิดคำนวณความน่าจะเป็นเรื่องโอกาสที่ผลเดิมพันจะออกมาเป็นศูนย์ถือว่ามีน้อยมาก เพราะเลขในวงล้อ รูเล็ต นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 37 ตัวเลข คือเลข 0 ถึง 36 เมื่อคำนวณโอกาสของความน่าจะเป็นที่ผลเดิมพันออกเป็นเลขศูนย์เท่ากับ 1 ใน 37 หรือประมาณ 2.7% เท่านั้นเอง

ดังนั้นหลายคนที่เล่นเดิมพัน รูเล็ตออนไลน์ มักหลีกเลี่ยงที่จะแทงเต็งเลข 0 อยู่เสมอ จึงผู้ที่เห็นต่างและเกิดความสงสัยว่าดังนั้นการเดิมพันรูเล็ตควรหรือไม่ที่จะเลือกแทงเต็งเลข 0 บ้าง เพราะโอกาสของความน่าจะเป็นที่จะออกเลขศูนย์ก็ยังมีอยู่

ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำว่าควรเลือกแทงเต็งเลข 0 บ้าง แต่ควรมีข้อสังเกตและเลือกตาที่จะแทงเต็ง 0 ให้เหมะสม ไม่ควรใช้ความรู้สึกเลือกแทงเต็ง 0 เพียงอย่างเดียว ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าความน่าจะเป็นที่จะออกศูนย์นั้นมีน้อย (แต่มิใช่ไม่มีเลย) ซึ่งการเลือกแทงให้เหมาะสมนั้นก็มีวิธีการดังนี้

 

เลือกแทงเต็ง 0 เมื่อสังเกตเห็นว่าตัวเลขศูนย์ไม่ได้ออกมานานระยะหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อเราเล่นนาน หลายตาเข้า และผลที่ออกแต่ละครั้งกลับเป็นตัวเลขอื่น ๆ

สลับกันไปมา แต่ยังไม่ใช่เลขศูนย์ กรณีเช่นนี้ผู้เล่นควรเลือกแทงเต็งศูนย์ รูเล็ตออนไลน์ หรือเลือกเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันกับศูนย์ดูบ้าง และเลือกเลขเดียวกันดังกล่าว แทงต่อเนื่องประมาณสามถึงสี่ตา เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าตัวเลขที่เลือกแทงนั้นจะออกตอน ไหน แต่ ถ้า เลือก แทง ตัว เลข ตาม ที่ ได้ รับ คำ แนะ นำ แล้ว ไม่ ออก ดัง ที่ ตั้ง ใจ ไว้ ก็ ไม่ ควร เลือกแทง ตัว เลข นั้น ต่อ เปลี่ยน ไป ลอง ตัว เลข อื่น แทน